První schůzku je nutno si domluvit předem telefonicky nebo emailem. Na závěr této první schůzky se  můžeme domluvit na další spolupráci. S klienty se pak většinou setkáváme jednu hodinu (50 min.) jedenkrát týdně, množství setkání je individuální v závislosti na problematice daného klienta.

Cena za jedno sezení (50 min) je 800 Kč. Vzhledem k problematice EET přijímám platby pouze převodem na účet 2300953494/2010.  Nemám smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami.