Jsem absolventkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2007). V roce 2012 jsem atestací dokončila specializaci v oboru pneumologie a ftizeologie. Mám osmiletou zkušenost s prací s plicními a interními pacienty. Od roku 2016 jsem ve specializační přípravě v oboru psychiatrie a pracuji jako psychiatr v Psychiatrické nemocnici v Brně Černovicích. Od r. 2009 jsem ve výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých v Brněnském institutu psychoterapie. V r. 2014 jsem úspěšně dokončila kurz v Operacionalizované psychodynamické diagnostice OPD-2 v Praze. Od r. 2016 jsem také ve výcviku v Katatymně-imaginativní psychoterapii. Zajímám se o psychosomatiku a celostní přístup k člověku.