Mé psychoterapeutické zaměření vychází z hlubinně orientovaného přístupu psychodynamické psychoterapie. Její kořeny sahají až k počátku minulého století, k psychoanalýze a S. Freudovi. Jeho geniální objev nevědomí, coby skrytého hybatele našich myšlenek a činů, znamenal průlom v nazírání na zdroj psychických obtíží. Naše vědomí je špička ledovce unášená na mohutné kře našeho nevědomí.

Za více než sto let své existence prošla původně Freudova psychoanalýza složitou cestou názorových rozkolů, jež dávaly vyrůst novým školám a přístupům včetně psychodynamické psychoterapie.

A tak i nyní se vydáváme hledat skryté motivy našeho chování a  našich skutků. Snažíme se nahlédnout pod onu špičku ledovce a touto cestou učiněné objevy mohou často zprvu bolet, ale posléze osvobozovat.