Zuzana Studená Psychoterapie

Jmenuji se Zuzana Studená a jsem lékařka. V současné době pracuji jako psychiatr v Psychiatrické nemocnici v Brně Černovicích. Jako původně somatický lékař mám však také mnohaleté zkušenosti se somatickými interními a plicními pacienty a na malý úvazek stále pracuji v plicní ambulanci Nemocnice Blansko. Léta se systematicky vzdělávám v psychodynamické psychoterapii dospělých, což mě velmi baví, zajímá a připadám si v této oblasti jako ryba ve vodě. Od roku 2009 jsem ve výcviku v psychodynamické psychoterapii dospělých v Brněnském institutu psychoterapie a v roce 2016 jsem započala výcvik v Katatymně-imaginativní psychoterapii. Terapie pro mě neznamená pouze práci, je to můj způsob uvažování a můj způsob pohledu na svět. Terapii nelze popsat, je nutné ji prožít, je to cesta. Je to vztah, ve kterém můžeme v bezpečném rámci objevovat své skryté bolesti i zdroje. Je k tomu potřeba touha, ale i statečnost se o sobě mnohé dozvědět. Tato cesta vede rozkvetlými loukami i skrze temná zákoutí duše, postupně však osvobozuje.

S jakými těžkostmi se na mě můžete obracet:

  • pokud máte deprese či úzkosti, s kterými si sami nevíte rady
  • pokud máte vztahové problémy, které se zdají být neřešitelné, či se záhadně opakují
  • pokud máte potíže v oblasti sebevědomí
  • pokud Vám bylo okolím či lékařem sděleno, že Vaše potíže by mohly být psychosomatického rázu
  • pokud trpíte poruchou příjmu potravy
  • pokud řešíte jiné obtížné životní události, krize
  • pokud stojíte na rozcestí a nevíte, kterou cestou se dát
  • pokud byste si jednoduše přáli více rozumět sobě i ostatním

Připravuji pro Vás zajímavosti z oblasti Psychoterapie

Jsem absolventkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2007). V roce 2012 jsem atestací dokončila specializaci v oboru pneumologie a ftizeologie. Mám osmiletou zkušenost s prací s plicními a interními pacienty. Od roku 2016 jsem ve specializační přípravě v oboru psychiatrie a pracuji jako psychiatr v Psychiatrické nemocnici v Brně Černovicích. Od r. 2009 jsem ve výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii dospělých v Brněnském institutu psychoterapie. V r. 2014 jsem úspěšně dokončila kurz v Operacionalizované psychodynamické diagnostice OPD-2 v Praze. Od r. 2016 jsem také ve výcviku v Katatymně-imaginativní psychoterapii. Zajímám se o psychosomatiku a celostní přístup k člověku.

První schůzku je nutno si domluvit předem telefonicky nebo emailem. Na závěr této první schůzky se  můžeme domluvit na další spolupráci. S klienty se pak většinou setkáváme jednu hodinu (50 min.) jedenkrát týdně, množství setkání je individuální v závislosti na problematice daného klienta.

Cena za jedno sezení (50 min) je 600 Kč. Vzhledem k problematice EET přijímám platby pouze převodem na účet 2300953494/2010.  Nemám smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami.

Mé psychoterapeutické zaměření vychází z hlubinně orientovaného přístupu psychodynamické psychoterapie. Její kořeny sahají až k počátku minulého století, k psychoanalýze a S. Freudovi. Jeho geniální objev nevědomí, coby skrytého hybatele našich myšlenek a činů, znamenal průlom v nazírání na zdroj psychických obtíží. Naše vědomí je špička ledovce unášená na mohutné kře našeho nevědomí.

Za více než sto let své existence prošla původně Freudova psychoanalýza složitou cestou názorových rozkolů, jež dávaly vyrůst novým školám a přístupům včetně psychodynamické psychoterapie.

A tak i nyní se vydáváme hledat skryté motivy našeho chování a  našich skutků. Snažíme se nahlédnout pod onu špičku ledovce a touto cestou učiněné objevy mohou často zprvu bolet, ale posléze osvobozovat.